Hem
Introduktion

Arkiv
Företag
Skapa företag
Öppna företag
Ändra företag
Radera företag
Kontoplaner
Skapa kontoplan
Ändra kontoplan
Radera kontoplan
Exportera kontoplan
Importera kontoplan
Företagsimport
SIE
Verifikationer
Företagsexport
SIE
Verifikationer
Säkerhetskopiering
Säkerhetskopiera hela databasen
Återställ från säkerhetskopia
Nätverksinställningar

Register
Välj bokföringsår
Skapa bokföringsår
Ändra bokföringsår
Öppna bokföringsår
Radera bokföringsår
Ändra kontoplan för aktivt år
Projekt
Skapa projekt
Ändra projekt
Radera projekt
Resultatenhet
Skapa resultatenhet
Ändra resultatenhet
Radera resultatenhet
Produkter
Skapa produkter
Ändra produkter
Kopiera produkter
Radera produkter
Importera produkter
-Importera produkter (Excel)
-
Importera produkter (XML)
Exportera produkter
-Exportera produkter (Excel)
-
Exportera produkter (XML)
Produktomsättning
Kunder
Skapa kunder
Ändra kunder
Kopiera kunder
Radera kunder
Importera kunder
-Importera kunder (Excel)
-
Importera kunder (XML)
Exportera kunder
-Exportera kunder (Excel)
-
Exportera kunder (XML)
Kundomsättning
Leverantörer
Skapa leverantörer
Ändra leverantörer
Kopiera leverantörer
Radera leverantörer
Importera leverantörer
Exportera leverantörer
Leverantörsomsättning
Konteringsmallar
Importera konteringsmallar från Excel
Exportera konteringsmallar från Excel
Automatfördelning
Skapa automatfördelning
Ändra automatfördelning
Kopiera automatfördelning
Radera automatfördelning

Försäljning
Inbetalningar
Skapa inbetalning
Ändra inbetalning
Radera inbetalningar
Inbetalningslista
Offerter
Skapa offert
Ändra offert
Kopiera offert
Skapa order från offert
Radera offerter
Offert
E-postoffert
Offertlista
Ordrar
Skapa order
Ändra order
Kopiera order
Skapa kundfaktura från ordrar
Skapa inköpsorder från ordrar
Radera ordrar
Importera ordrar (XML)
Exportera ordrar (XML)
Orderbekräftelse
E-postorderbekräftelse
Plocklista
Följesedel
Orderlista
Kundfakturor
Skapa kundfaktura
Ändra kundfaktura
Kopiera kundfaktura
Skapa inbetalning från kundfakturor
Skapa kreditfaktura från kundfaktura
Skapa påminnelser från kundfakturor
Skapa räntefakturor
Radera kundfakturor
Kundfaktura
E-postfaktura
OCR-faktura
Betalningspåminnelse
Fakturalista
Kreditfakturor
Skapa kreditfaktura
Ändra kreditfaktura
Kopiera kreditfaktura
Radera kreditfakturor
Kreditfaktura
E-postkreditfaktura
Kreditfakturalista
Periodfakturor
Skapa periodfaktura
Ändra periodfaktura
Kopiera periodfaktura
Radera periodfakturor
Lista fakturor för vald periodfaktura
Skapa kundfakturor från periodfakturor
Rapporter
Journaler
-Inbetalningsjournal
-Fakturajournal
-Kreditfakturajournal

Försäljningsrapport
Försäljningsvärden
Kundfordran
Kundreskontra
EU Kvartalsredovisning

Inköp
Utbetalningar
Skapa utbetalning
Ändra utbetalning
Radera utbetalningar
Utbetalningslista
Inköpsordrar
Skapa inköpsorder
Ändra inköpsorder
Kopiera inköpsorder
Skapa leverantörsfaktura från inköpsordrar
Radera inköpsordrar
Inköpsorder
E-postinköpsorder
Förfrågan
E-postförfrågan
Inköpsorderlista
Leverantörsfakturor
Skapa leverantörsfaktura
Ändra leverantörsfaktura
Kopiera leverantörsfaktura
Skapa leverantörskreditfaktura från leverantörsfaktura
Radera leverantörsfakturor
Skapa utbetalning från leverantörsfakturor
Skapa LB-fil för leverantörsbetalning
Leverantörsfakturalista
Leverantörskreditfakturor
Skapa leverantörskreditfaktura
Ändra leverantörskreditfaktura
Kopiera leverantörskreditfaktura
Radera leverantörskreditfakturor
Leverantörskreditfakturalista
Rapporter
Journaler
-Utbetalningsjournal
-Leverantörsfakturajournal
-
Leverantörskreditfakturajournal
Inköpsvärden
Leverantörsskuld
Leverantörsreskontra

Bankgiro
Importera inbetalningar från BgMax-fil
Importera utbetalningar från Lbut-fil

Lager
Inleveranser
Skapa inleverans
Ändra inleverans
Kopiera inleverans
Radera inleveranser
Inleveranslista
Utleveranser
Skapa utleverans
Ändra utleverans
Kopiera utleverans
Radera utleveranser
Utleveranslista
Inköpsförslag
Inventeringar
Skapa inventering
Ändra inventering
Radera inventeringar
Inventeringslista
Rapporter
Inventeringsunderlag
Lagerredovisning
Lagervärde

Bokföring
Ingående balans
Bokföra
Skapa verifikationer
Ändra verifikationer
Skapa ändringsverifikation
Exportera verifikationer till Excel
Importera verifikationer från Excel
Importera verifikationer (SIE)
Resultatbudget
Rapporter
Verifikationer
Ingående balans
Kontoplan
Huvudbok
Resultatrapport
Resultatrapport för projekt
Resultatrapport för resultatenhet
Resultatbudget
Balansrapport
Momsrapport
Momsrapport 2007
Räkenskapsschema
Förenklat årsbokslut

Hjälp

Ta bort postlås
Komprimera databasen