Header
Radera resultatenhet

Du tar bort en resultatenhet genom att du markerar önskad resultatenhet i listan över resultatenheter och trycker på knappen "Radera resultatenhet".

Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera resultatenhet" och du kan därmed ångra din innan resultatenheten raderas. Du kan dock inte ta bort resultatenheter som har angivits vid bokföring av verifikationer.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring