Header
Öppna företag

Du öppnar ett företag genom att du markerar önskat företag i listan över företag och trycker på knappen "Öppna".

När du har öppnat ett företag så blir det här företaget aktivt och det syns vilket företag som är aktivt på statusraden längst ner eller genom att en bock finns ikryssad i checkrutan framför företagsnamnet i listan över företag.

När du sedan börjar arbeta i programmet så sparas allt arbete du gör för det aktiva företaget. Du måste ha skapat minst ett bokföringsår för att kunna arbeta med bokföringen.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring