Header
Lagerredovisning

Den här rapporten listar alla produkter som är ikryssade som lagervaror utom paketprodukter med information om aktuellt lagersaldo vid ett av ert valt slutdatum.

När du skriver ut den här rapporten skriver du in eller väljer ett slutdatum för att få aktuell lagerstatistik vid valt slutdatum för alla lagervaror utom paketprodukter.

Följande fält finns i den här rapporten:


Produktnr
Här visas ett unikt nummer för varje produkt som listas i lagerredovisningen.

Beskrivning
Här visas en beskrivning av produkten eller produktens benämning.

Best punkt
Här visas produktens beställningspunkt, den lagernivå som skall initiera ett nytt inköp av produkten.

Best antal
Här visas det minsta eller det rekommenderade antal som skall köpas in av produkten vid inköpstillfället.

Lagerantal
Här visas antalet enheter av produkten som finns i lager vid valt slutdatum.

Reserverat
Här visas antalet enheter av produkten som är reserverade av kunder. Det vill säga antalet enheter av produkten som finns på försäljningsorders som ännu inte har fakturerats av ert företag.

Beställt
Här visas antalet enheter av produkten som väntas inkomma till ert företag. Det vill säga antalet enheter som finns på inköpsorders som ännu inte har fakturerats av leverantören.

Disponibelt
Här visas antalet enheter av produkten som är tillgänligt för försäljning just nu. Det vill säga antalet enheter i lager minus antalet enheter som är reserverade av kunder.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring