Header
Importera kunder (XML)

Du kan importera kunder i XML-format från en XML-fil som skapats från exempelvis en E-butik som stödjer vårt format för XML-filer eller från en XML-fil som skapats i våra program.

De kunder som importeras i Fribok Administration uppdaterar redan registrerade kunder eller läggs till som nya kunder.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring