Header
Radera inköpsordrar

Du tar bort en inköpsorder genom att du markerar önskad inköpsorder i listan över inköpsordrar och trycker på knappen "Radera valda inköpsordrar". Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera" och du kan därmed ångra din innan inköpsordern raderas. Du bör inte ta bort inköpsordrar mitt i nummerserien eftersom nummerserien då blir bruten, vilket leder till brister i fullständighet. Du kan däremot ta bort den sista inköpsordern i nummerserien.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring