Header
Skapa resultatenhet

I det här formuläret fyller du i uppgifter om en nyskapad resultatenhet, du fyller i precis så mycket information som du vill, nödvändigt är dock resultatenhetens nummer och namn.

Följande fält finns när du ska skapa en resultatenhet:


Nummer
Här skriver du in ett unikt nummer för att kunna identifiera en resultatenhet.

Namn
Här skriver du in resultatenhetens namn.

Beskrivning
Här skriver du in en längre beskrivning av resultatenheten.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring