Header
Kontoplan

I den här rapporten listas alla konton i vald kontoplan för aktivt bokföringsår med dess beskrivning, momskod och SRU-kod.

Följande fält finns i den här rapporten:


Nummer
Kontonumret identifierar varje konto och talar även om huruvida det är ett tillgångs-, skuld-, intäkts- eller kostnadskonto.

Beskrivning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på det här kontot.

Momskod
Momskoden anger vid vilken rubrik i momsrapporten saldot för respektive konto skall summeras. Det är bara vissa konton som ska finnas med i momsrapporten, det vill säga alla konton har inte en momskod.

SRU
Används för att ett standardiserat räkenskapsschema ska kunna skapas. Räkenskapsscheman används vid deklaration och rapportering till Skatteverket. SRU-koderna är utformade av skatteverket och varje konto skall ha en SRU-kod knuten till sig.

Rapportkod
Används inte för närvarande.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring