Header
SIE Import

Du kan importera räkenskapsinformation från en fil i det standardiserade SIE-formatet, SIE4. Du kan alltså importera kontoplan, ingående balans, budget och verifikationer som har sparats i filformatet SIE 4.

Du importerar verifikationerna genom att du trycker på "Företagsimport" och "SIE" i menyn "Arkiv" och letar upp den fil som innehåller verifikationerna på den enhet och i den mapp där den finns sparad.

När du importerar en SIE4-fil uppdateras aktivt bokföringsår så att det passar för den importerade SIE4-filen och den aktiva kontoplanen för bokföringsåret ersätts också av den kontoplan som finns sparad i SIE4-filen. Du behöver därför uppdatera momskoderna i den aktiva kontoplanen för bokföringsåret, du gör det här genom att gå till "Ändra kontoplan för aktivt år" i menyn "Register" och där trycka på knappen "Uppdatera momskoder". Du väljer sedan en kontoplan i uppslagskolumnen varifrån du vill hämta uppdaterade momskoder.

Observera att verifikationerna i aktivt bokföringsår ersätts av verifikationerna som finns i SIE4-filen, om du har registrerat verifikationer i aktivt bokföringsår bör du ta en säkerhetskopia av aktivt företag innan du importerar en SIE4-fil.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring