Header
Utbetalningsjournal

Den här rapporten listar utbetalningar mellan två datum och visar hur varje utbetalning kommer att bokföras och hur de bidrar till den totala bokföringsposten i bokföringsunderlaget på sista sidan i den här rapporten.

När du ska skriva ut utbetalningsjournalen kan du välja startdatum och slutdatum för betalningsdatum för att få med alla icke bokförda utbetalningar under vald period i utbetalningsjournalen. Utbetalningsjournalen används för att bokföra flera utbetalningar under en månad automatiskt i en verifikation.

I utbetalningsjournalen är det viktigt att kontrollera utbetalningarnas nummerserie, att det inte finns några luckor i nummerserien, så att inte vissa utbetalningar utelämnas i bokföringen. Du bör även kontrollera att rätt kontonummer har använts vid bokföring av utbetalningarna, du kan ändra konteringen för de enskilda utbetalningarna tills utbetalningsjournalen med aktuella utbetalningar har godkänts och bokförts.

När du har skrivit ut utbetalningsjournalen kommer du få en fråga om ni vill godkänna och bokföra utbetalningsjournalen, om du svarar "Ja" på den här frågan så kommer utbetalningsjournalen bokföras automatiskt enligt bokföringsunderlaget. Bokföringsunderlaget utgör en verifikation för konteringen.

Följande sidor och fält finns i den här rapporten:


Utbetalningsjournal
Utbetalnings nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad utbetalning.

Text
Här visas en beskrivande text för utbetalningen.

Datum
Här visas datumet då utbetalningen drogs från ert företagets bank- eller plusgirokonto.

Konto nr
Här visas de kontonummer som anges under utbetalningens konteringsflik.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i utbetalningen.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som har registrerats för framförvarande konto i utbetalningen.

Summa redovisningsvaluta
Här visas utbetalningens totala monetära värde angivet i redovisningsvalutan enligt summering av varje enskild leverantörsfakturabetalning som ingår i den totala utbetalningen gånger betalkursen för varje leverantörsfakturabetalning som ingår i den totala utbetalningen.

Bokföringsunderlag
Konto
Här visas de kontonummer som ska användas vid bokföring av utbetalningsjournalen.

Beskrivning
Här visas kontobeskrivningen för framförvarande kontonummer.

Debet
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.

Kredit
Här visas ett monetärt belopp som skall bokföras för framförvarande konto.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring