Header
Radera ordrar

Du tar bort en order genom att du markerar önskad order i listan över ordrar och trycker på knappen "Radera valda ordrar". Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera" och du kan därmed ångra din innan ordern raderas.

Du bör inte ta bort ordrar mitt i nummerserien eftersom nummerserien då blir bruten, vilket leder till brister i fullständighet. Du kan däremot ta bort den sista ordern i nummerserien.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring