Header
Utbetalningar

I Fribok Administration kan du skapa utbetalningar, en utbetalning är en betalning till leverantör av en från leverantören utställd leverantörsfaktura.

Tryck på knappen "Skapa ny utbetalning" för att registrera en ny utbetalning. Markera en utbetalning och tryck på knappen "Ändra vald utbetalning" eller dubbelklicka på en utbetalning för att ändra en utbetalning. Du tar bort en utbetalning genom att markera utbetalningen i listan över utbetalningar och trycka på knappen "Radera valda utbetalningar".

Följande fält finns i listan över utbetalningar:


Utbetalningsnr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en utbetalning.

Betalningsdatum
Här visas datumet då utbetalningen drogs från ert bank- eller plusgirokonto.

Text
Här visas en beskrivande text för utbetalningen.

Utbetalt belopp
Här visas totalt utbetalt monetärt belopp för hela utbetalningen inkluderande alla utbetalda leverantörsfakturor, utbetalt belopp anges i redovisningsvalutan enligt företagsinställningarna.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring