Header
Importera inbetalningar från BgMax-fil

Du kan importera inbetalningar från en BgMax-fil genom att välja "Importera inbetalningar från BgMax-fil" i menyn "Bankgiro". Du letar upp den BgMax-fil du vill importera ifrån på din hårddisk och trycker på knappen "Öppna". Nya inbetalningar skapas i listan över inbetalningar om kundernas angivna referensnummer stämmer, om det angivna referensnumret inte stämmer får du manuellt välja vilka kundfakturor som har blivit betalda.

För att du skall kunna hämta BgMax-filer från Bankgirocentralen måste du ha tecknat avtal med din bank om Bankgiro inbetalningar. Du behöver även ett Bankid på kort, en kortläsare och ett kommunikationsprogram med vilket ni hämtar BgMax-filerna från Bankgirocentralen. Bankid och kortläsare kan du beställa från din bank och du kan även rådfråga banken eller Bankgirocentralen om tips på kommunikationsprogram.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring