Header
Inköpsordrar

I Fribok Administration kan du skapa inköpsordrar, en inköpsorder är en beställning till leverantör på produkter och tjänster som ert företag vill få levererade eller utförda.

De inköpsordrar som inte inlevereras och faktureras helt och hållet kan kopieras för att genom inköpsorderkopian skapa en så kallad restorder.

Inköpsordrar listas under två flikar, "Alla" och "Ej fakturerade". Under fliken "Alla" visas alla inköpsordrar och under fliken "Ej fakturerade" visas de inköpsordrar som ännu inte har någon leverantörsfaktura kopplad till sig.

Tryck på knappen "Skapa ny inköpsorder" för att registrera en ny inköpsorder. Markera en inköpsorder och tryck på knappen "Ändra vald inköpsorder" eller dubbelklicka på en inköpsorder för att ändra en inköpsorder. Markera en inköpsorder och tryck på knappen "Skapa kopia av inköpsorder" för att kopiera en inköpsorder med all data som finns sparad för denna. Du kan automatiskt skapa en leverantörsfaktura från en eller flera inköpsordrar genom att markera en eller flera inköpsordrar och trycka på knappen "Skapa leverantörsfaktura för valda inköpsordrar". Om ni skapar en leverantörsfaktura automatiskt från flera inköpsordrar måste dessa inköpsordrar vara till samma leverantör, du kan sortera kolumnen för leverantörsnummer eller leverantörsnamn genom att klicka på kolumnetiketten för leverantörsnummer eller leverantörsnamn. Du tar bort en inköpsorder genom att markera inköpsordern i listan över inköpsordrar och trycka på knappen "Radera valda inköpsordrar".

Du skriver ut en eller flera inköpsordrar genom att markera en eller flera inköpsordrar i listan över inköpsordrar och sedan trycka på knappen "Skriv ut inköpsordrar" och sedan välja "Inköpsorder". Du skriver ut en eller flera förfrågningar till leverantörer genom att markera en eller flera inköpsordrar i listan över inköpsordrar och trycka på knappen "Skriv ut inköpsordrar" och sedan välja "Förfrågan". Du skriver ut en inköpsorderlista genom att trycka på knappen "Skriv ut inköpsordrar" och sedan välja "Inköpsorderlista".

Följande fält finns i listan över inköpsordrar:


Bild
Här visas en bild om inköpsordern blivit utskriven.

Order nr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en inköpsorder.

Leverantörsnummer
Här visas leverantörsnumret för den leverantör som inköpsordern är skapad till.

Leverantörsnamn
Här visas leverantörens företagsnamn.

Inköpsdatum
Här visas datumet då inköpsordern skapades och utfärdades.

Beräknad leverans
Här visas datumet då produkterna i inköpsordern väntas vara inlevererade till ert företag.

Belopp
Här visas inköpsorderns totala monetära värde exklusive moms i efterföljande angiven valuta.

Valuta
Här visas inköpsorderns valuta.

Faktura
Här visas det interna löpnumret på den Leverantörsfaktura som har skapats utifrån inköpsordern.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring