Header
Kundreskontra

Den här rapporten listar obetalda (ej slutbetalda) kundfakturor per kund vid ett av ert valt reskontradatum eller slutdatum.

När du skriver ut den här rapporten skriver du in eller väljer ett reskontradatum för att få fram aktuell kundreskontra vid denna tidpunkt med kunderna och deras obetalda (ej slutbetalda) kundfakturor. I den här rapporten kan du se kundfordran per kund och total kundfordran för alla kunder.

Följande fält finns i den här rapporten:


Kund nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad kund som innefattas i den här kundreskontran.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Faktura nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad och obetald (ej slutbetald) kundfaktura för kunden.

Fakturadatum
Här visas datumet då kundfakturan skapades och utfärdades.

Fakturabelopp
Här visas kundfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i kundfakturans valuta.

Krediterat
Här visas den totala monetära summan av krediteringar för kundfakturan.

Betalat
Här visas den totala monetära summan av inbetalningar för kundfakturan.

Valuta
Här visas kundfakturans valuta.

Kurs
Här visas kundfakturans valutakurs, valutakursen då kundfakturan skapades och utfärdades.

Kundfordran
Här visas kundfordran vid reskontradatum för kundfakturan angivet i redovisningsvalutan, beräknas som ("Fakturabelopp" minus "Krediterat" minus "Betalat") multiplicerat med "Kurs".

Summa
Här visas kundfordran vid reskontradatum för kunden angivet i redovisningsvalutan, beräknas som summan av "Kundfordran" för den här kunden.

Summa kundfordran
Här visas total kundfordran vid reskontradatum för alla kunder angivet i redovisningsvalutan, beräknas som summan av "Kundfordran" för alla kunder.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring