Header
Radera projekt

Du tar bort ett projekt genom att du markerar önskat projekt i listan över projekt och trycker på knappen "Radera projekt".

Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera projekt" och du kan därmed ångra din innan projektet raderas. Du kan dock inte ta bort projekt som har angivits vid bokföring av verifikationer.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring