Header
Importera kontoplan

Du importerar en kontoplan från Excel genom att trycka på knappen "Importera kontoplan" och välja en Excelfil varifrån du vill importera kontoplanen. Excelfilen måste ha samma ordning från vänster till höger på fältrubriker och fältinformation såsom de är ordnade i Fribok Administration.

Excelfilen måste även innehålla följande information för att importen skall fungera, du kan exportera en kontoplan för att se hur det ska se ut:


#Namn
I cell B1 skriver du in namnet på kontoplanen, namnsättningen är valfri.

#Typ
I cell B2 skriver du in kontoplanstypen, för närvarande finns det bara tre typer att välja på: BAS95, BAS96 och EUBAS97.

#Taxeringsår
I cell B3 skriver du in det taxeringsår som SRU-koderna är giltiga för, taxeringsåret är 2007 för inkomståret 2006.

#Start
I cell B4 skriver du in startnumret på den rad där listan med kontonummer börjar.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring