Header
Försäljningsvärden

Den här rapporten visar försäljningsvärden per månad och för hela den valda perioden. När du skriver ut den här rapporten väljer du startdatum och slutdatum för att få fram försäljningsvärden för en önskad period. I rapporten visas värden exklusive moms angivna i vald redovisningsvaluta.

Följande fält finns i den här rapporten:


Månad
Här visas de månader som ingår i vald period.

Offererat
Här visas det totala monetära värdet för alla offerter under månaden.

Orderingång
Här visas det totala monetära värdet för alla ordrar under månaden.

Fakturerat
Här visas det totala monetära värdet för alla fakturor minus alla kreditfakturor under månaden.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring