Header
Radera kunder

Du tar bort en kund genom att du markerar önskad kund i listan över kunder och trycker på knappen "Radera valda kunder". Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera" och du kan därmed ångra din innan kunden raderas. Du kan dock inte ta bort kunder som har angivits vid registrering i andra formulär.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring