Header
Radera kontoplan

Du tar bort en kontoplan genom att du markerar önskad kontoplan i listan över kontoplaner och trycker på knappen "Radera vald kontoplan".

Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera vald kontoplan" och du kan därmed ångra din innan kontoplanen raderas.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring