Header
Kundomsättning

I den här rapporten kan du se omsättningen per kund och månad men även omsättning per kund över hela den valda perioden.

Du kan välja ut kunder för rapporten genom att markera en eller flera kunder i listan över kunder och sedan trycka på knappen "Skriv ut kunder" och välja kundomsättning. Du kan också skriva ut rapporten för alla kunder. Omsättningen är angiven exklusive moms i redovisningsvalutan.

Följande fält finns i den här rapporten:


Kund Nr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en kund.

Namn
Här visas kundens namn.

Månad
Här listas de månader som inbegrips i den valda perioden vid utskrift.

Per månad
Här visas omsättningen för kunden och månaden.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring