Header
Radera inventeringar

Du tar bort en inventering genom att du markerar önskad inventering i listan över inventeringar och trycker på knappen "Radera valda inventeringar". Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera" och du kan därmed ångra din innan inventeringen raderas.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring