Header
Skapa automatfördelning

I det här formuläret registrerar du nya automatfördelningar och du kan registrera en automatfördelning för varje konto i den aktiva kontoplanen.

När du skall registrera en ny automatfördelning skriver du in ett kontonummer eller väljer ett konto från uppslagskolumnen, sedan ger du automatfördelningen en beskrivning och fyller eventuellt i belopp och skapar kontorader.

Följande fält finns när du skall registrera en ny automatfördelning:


Konto
Här skriver du in eller väljer ett kontonummer för automatfördelningen.

Beskrivning
Här skriver du in en text för att beskriva automatfördelningen.

Belopp
Här kan du skriva in ett belopp som skall bokföras på det ovan valda kontot för automatfördelningen. Om du anger ett positivt belopp så kommer beloppet att bokföras i debet och om ni anger ett negativt belopp så kommer beloppet att bokföras i kredit.

Konto
Här skriver du in eller väljer ett kontonummer för konteringsraden.

Beskrivning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot. Beskrivningen hämtas från kontoplanen enligt valt kontonummer enligt ovan

Procent
Här skriver du in ett procentuellt värde (ange ej %) som kommer att bokföra ett belopp på kontoraden som motsvarar det här värdets procentuella andel av värdet på kontot för automatfördelningen. Om du anger ett positivt värde så kommer beloppet bokföras i debet och om du anger ett negativt värde så kommer beloppet bokföras i kredit.

Debet
Här skriver du in ett monetärt belopp som kommer att bokföras i debet på konteringsraden.

Kredit
Här skriver du in ett monetärt belopp som kommer att bokföras i kredit på konteringsraden.

Projekt
Här kan du välja eller skriva in ett projektnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på ett visst projekt.

Resultatenhet
Här kan du välja eller skriva in ett resultatenhetsnummer för att specificera intäkten eller kostnaden på en viss resultatenhet.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring