Header
Skapa produkter

I det här formuläret registrerar du nya produkter. Den data som du registrerar för produkter används som standardvärden när du skapar offerter, ordrar, fakturor m.m.

Följande flikar och fält finns när du skall registrera en ny produkt:


Produktuppgifter
Produktnummer
Här skriver du in ett unikt nummer för att identifiera en produkt, ett produktnummer kan bestå av både bokstäver och siffror.

Beskrivning
Här skriver du in produktens namn.

Enhetspris
Här skriver du in produktens försäljningspris exklusive moms i valfri valuta, priset bör dock anges i redovisningsvalutan. Med hjälp av miniräknaren kan du automatiskt beräkna försäljningspriset på en paketprodukt utifrån försäljningspriset på paketproduktens ingående produkter.

Momskod
Här väljer du en momskod för produkten, det finns fyra momskoder att välja mellan.

Inköpspris
Här skriver du in produktens inköpspris exklusive moms i valfri valuta, priset bör dock anges i den valuta som används mest frekvent vid inköp av produkten.

Enhetsfrakt
Här skriver du in produktens frakt per enhet exklusive moms vid inköp, anges i samma valuta som för inköpspris, används för lagervärdeberäkning.

Enhet
Här väljer du en enhet för produkten, du kan lägga till, ändra och ta bort enheter med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för enhet. När du väljer ändra eller ta bort så avses den enhet som visas i textrutan.

Vikt
Här skriver du in produktens vikt i den enhet för vikt som har angivits i företagsinställningarna.

Volym
Här skriver du in produktens volym i den enhet för volym som har angivits i företagsinställningarna.

Utgått
Kryssa i den här rutan om produkten har utgått ur ert sortiment och därmed inte längre kommer att säljas.

Lagervara
Kryssa i den här rutan om produkten är en lagervara som ska vara med vid inventering och i lagerstatistiken.

Försäljningskonto
Här kan du skriva in eller välja ett standardkonto för försäljning, vilket kommer upp automatiskt när produkten väljs i kundfaktura.

Inköpskonto
Här kan du skriva in eller välja ett standardkonto för inköp, vilket kommer upp automatiskt när produkten väljs i leverantörsfaktura.

Projekt
Här kan du skriva in eller välja ett standardprojekt för produkten, vilket kommer upp automatiskt när produkten väljs.

Resultatenhet
Här kan du skriva in eller välja en standardresultatenhet för produkten, vilket kommer upp automatiskt när produkten väljs.

Lager och leverans
Lagerplats
Här skriver du in produktens lagerplats, så att du kan hitta till produkten på lagret.

Beställningspunkt
Här skriver du in en beställningspunkt för produkten, en lagernivå som skall initera inköp av produkten.

Beställningsantal
Här skriver du in en minsta beställningsvolym, det antal som skall beställas när beställningspunkten nåtts och ett inköp skall göras.

Huvudleverantör
Här skriver du in eller väljer en rekommenderad leverantör varifrån inköp bör göras.

Lev art nr
Här skriver du in huvudleverantörens produktnummer, det här numret kommer automatiskt upp när produkten väljs i inköpsorder.

Språk och bidrag
Svenska
Här skriver du in en produktbeskrivning (produktens namn) på svenska, den här produktbeskrivningen används när du skriver ut dokument på svenska.

Engelska
Här skriver du in en produktbeskrivning (produktens namn) på engelska, den här produktbeskrivningen används när du skriver ut dokument på engelska.

Bidragskalkyl
Här visas en bidragskalkyl för aktuell produkt i redovisningsvalutan, tryck på knappen till höger om senaste inpris för att uppdatera beräkningen av täckningsbidrag och täckningsgrad.

Senaste inpris
Här visas senaste inpris för produkten angivet i redovisningsvalutan, senaste inpris beräknas som det senaste inköpspriset plus den senaste enhetsfrakten som har angivits för produkten i en leverantörsfaktura.

Täckningsbidrag (TB)
Här visas täckningsbidraget för produkten, täckningsbidraget beräknas som "Försäljningspris" minus "Senaste inpris". Täckningsbidraget visas alltid i redovisningsvalutan.

Täckningsgrad (TG)
Här visas täckningsgraden för produkten, täckningsgraden beräknas som "Täckningsbidrag" dividerat med "Försäljningspris".

Ingående produkter
Här kan du välja produkter som ska ingå i en paketprodukt.

Produkt nr
Här skriver du in eller väljer ett produktnummer.

Beskrivning
Här visas produktens namn enligt valt produktnummer.

Antal
Här skriver du in det antal enheter av den ingående produkten som ingår i paketprodukten.

Enhet
Här visas den ingående produktens enhet enligt valt produktnummer.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring