Header
Nätverksinställningar

I nätverksinställningar skriver man in ip-adressen till eller datornamnet för värddatorn som kör Fribok Server. Ip-adressen och datornamnet för värddatorn står i huvudfönstret för Fribok Server då det här programmet är igång. Fribok Server måste vara igång för att man skall kunna arbeta i nätverk, om Fribok Server avslutas när klientdatorer är anslutna till Fribok Server måste klientprogrammen stängas ned och Fribok Server startas om.

Fribok Server handhar anslutningar till databasen och sköter låsning vid skrivning och läsning samt postlåsning.Copyright 2006-©-Fribok Bokföring