Header
Kreditfakturor

I Fribok Administration kan du skapa kreditfakturor, en kreditfaktura är en minusfaktura som skapar ett avdrag på en redan existerande kundfaktura.

Tryck på knappen "Skapa ny kreditfaktura" och välj vilken kundfaktura du vill kreditera från uppslagskolumnen för att registrera en ny kreditfaktura. Markera en kreditfaktura och tryck på knappen "Ändra vald kreditfaktura" eller dubbelklicka på en kreditfaktura för att ändra en kreditfaktura. Du tar bort en kreditfaktura genom att markera kreditfakturan i listan över kreditfakturor och trycka på knappen "Radera valda kreditfakturor".

Du skriver ut en kreditfakturalista genom att trycka på knappen "Skriv ut kreditfakturor" och välja "kreditfakturalista". Du skriver ut en eller flera kreditfakturor genom att först markera en eller flera kreditfakturor i listan över kreditfakturor och trycka på knappen "Skriv ut kreditfakturor" och välja "kreditfaktura".

Följande fält finns i listan över kreditfakturor:


Bild
Här visas en bild om kreditfakturan blivit utskriven.

Kreditfakturanr
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en kreditfaktura.

Kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som kreditfakturan är skapad för.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Fakturadatum
Här visas datumet då kreditfakturan skapades och utfärdades.

Krediterar faktura
Här visas kundfakturanumret på den kundfaktura som blir krediterad av kreditfakturan.

Nettosumma
Här visas kreditfakturans totala monetära värde exklusive moms i efterföljande angiven valuta.

Valuta
Här visas kreditfakturans valuta.

Totalsumma
Här visas kreditfakturans totala monetära värde inklusive moms i framförvarande angiven valuta.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring