Header
Importera ordrar (XML)

Du kan importera nya ordrar i XML-format från en XML-fil som skapats från exempelvis en E-butik som stödjer vårt format för XML-filer eller från en XML-fil som skapats i våra program.

De ordrar som importeras i Fribok Administration lägger sig som nya ordrar efter redan registrerade ordrar. Kunder som inte finns i registret eller produkter som inte finns i registret läggs till i respektive register vid import av ordrar i XML-format.

Om du importera ordrar från en XML-fil som är skapad i exempelvis en E-butik är det viktigt att du har synkroniserat beteckningarna för betalningsvillkor, leveransvillkor, leveranssätt, enhet och valuta så att dessa koder heter likadant i båda systemen.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring