Header
Kontoplaner

I Fribok Administration kan du importera kontoplaner, i vilka du på ett smidigt sätt kan ändra i konton, ta bort konton och lägga till konton.

De kontoplaner som finns i den här listan är gemensamma för alla företag och bokföringsår, de är standardkontoplaner vilka kan väljas när ett nytt bokföringsår skapas och de kan även användas för att uppdatera SRU-koderna i en kontoplan som är vald för ett specifikt bokföringsår.

Markera en kontoplan i listan över kontoplaner och tryck på knappen "Ändra vald kontoplan" för att därigenom kunna se alla konton och ta bort respektive lägga till konton. Du kan ta bort en kontoplan genom att markera önskad kontoplan och trycka på knappen "Radera vald kontoplan".

Du kan importera kontoplaner från Excel genom att trycka på knappen "Importera kontoplan" och exportera kontoplaner till Excel genom att markera en kontoplan och trycka på knappen "Exportera kontoplan".

Du skriver ut en kontoplan genom att markera önskad kontoplan och trycka på knappen "Skriv ut kontoplan".

Följande fält finns i listan över kontoplaner:


Kontoplan
Här visas namnet för en kontoplan.

Typ
Här visas kontoplanstypen för kontoplanen vilken styr hur resultat- och balansrapport skall ställas upp. Kontoplanstypen EUBAS97 gäller för alla baskontoplaner från 1997 och därefter.

Taxeringsår
Här visas det taxeringsår för vilka SRU-koderna är giltiga.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring