Header
Offert

Den här rapporten visar en offert. En offert är ett erbjudande till en kund gällande kvantitet och pris. Du skriver ut en offert genom att markera önskad offert i listan över offerter och trycka på knappen "Skriv ut offerter" och därefter välja "Offert". En offert kan skrivas ut på både svenska och engelska.

Följande fält finns i den här rapporten:


Offertnummer
Här visas ett unikt nummer för att identifiera en offert.

Offertdatum
Här visas datumet då offerten skapades och utfärdades.

Leveransadress
Här visas kundens leveransadress enligt offerten, den adress dit produkterna slutligen skall skickas när en order för offerten har skapats.

Fakturaadress
Här visas kundens fakturaadress enligt offerten, den adress dit offerten skall skickas.

Vår kontakt
Här visas ert företags kontaktperson när det gäller frågor rörande den här offerten.

Leveransvillkor
Här visas leveransvillkoret för offerten, leveransvillkoret anger vem som ansvarar för leveransen mellan olika punkter på leveransrutten och vem som står för fraktkostnaden.

Leveranssätt
Här visas leveranssättet för offerten, leveranssättet anger på vilket sätt och med vilket transportmedel produkterna levereras till kunden.

Betalningsvillkor
Här visas betalningsvillkoret för offerten, betalningsvillkoret anger kredittiden för när en faktura skall betalas efter fakturans utfärdande.

Dröjsmålsränta
Här visas dröjsmålsräntan för offerten, dröjsmålsräntan anger med vilken räntesats på årsbasis ränta ska beräknas och faktureras vid för sen betalning av fakturan.

Ert kundnummer
Här visas kundnumret för den kund som offerten är skapad för.

Er kontakt
Här visas kundens kontaktperson när det gäller frågor rörande den här offerten.

Giltig tom
Här visas hur länge erbjudandet i offerten är giltigt (till och med vilket datum) när det gäller produkterna och dess pris och kvantitet.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i offerten och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt offerten.

Enhetspris
Här visas produktens försäljningspris per enhet exklusive moms angivet i offertens valuta.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som ingår i offerten.

Rabatt
Här visas rabatten i procent för produkten enligt offerten.

Radsumma
Här visas produktradens totala monetära värde exklusive moms angivet i offertens valuta. Radsumman beräknas på enhetspris, antal och rabatt för produkten.

Nettosumma
Här visas offertens totala monetära värde exklusive moms angivet i offertens valuta.

Moms 1
Här visas offertens totala monetära värde för mervärdesskatt enligt momskod 1 i offertens valuta.

Moms 2
Här visas offertens totala monetära värde för mervärdesskatt enligt momskod 2 i offertens valuta.

Moms 3
Här visas offertens totala monetära värde för mervärdesskatt enligt momskod 3 i offertens valuta.

Avrundning
Här visas offertens öres- och kronutjämning angivet i offertens valuta.

Totalsumma
Här visas offertens totala monetära värde inklusive moms angivet i offertens valuta med justering för avrundning.

Offerttext
Här visas en frivillig text eller ett meddelande till kunden för offerten.

Företagsnamn
Här visas ert företags företagsnamn enligt företagsinställningarna.

Adress
Här visas ert företags postadress enligt företagsinställningarna.

Adress2
Här visas ert företags andra rad för postadress enligt företagsinställningarna.

Postnummer
Här visas ert företags postnummer enligt företagsinställningarna.

Postort
Här visas ert företags postort enligt företagsinställningarna.

Land
Här visas ert företags land enligt företagsinställningarna.

Telefon
Här visas ert företags huvudsakliga telefonnummer enligt företagsinställningarna.

Fax
Här visas ert företags faxnummer enligt företagsinställningarna.

Säte
Här visas orten för ert företags säte (orten för huvudkontoret) enligt företagsinställningarna, måste anges om ert företag är en filial.

E-post
Här visas ert företags e-postadress enligt företagsinställningarna.

Hemsida
Här visas ert företags Internetadress för hemsida enligt företagsinställningarna.

Org nr
Här visas ert företags organisationsnummer enligt företagsinställningarna.

VAT-nr
Här visas ert företags momsregistreringsnummer (VAT-nummer) enligt företagsinställningarna.

Plusgiro
Här visas ert företags plusgironummer enligt företagsinställningarna.

Bankgiro
Här visas ert företags bankgironummer enligt företagsinställningarna.

Bank
Här visas ert företags bank för ert internationella bankkonto (IBAN) enligt företagsinställningarna.

BIC
Här visas ert företags identifieringskod för banken där du har ert internationella bankkonto (IBAN) enligt företagsinställningarna.

IBAN
Här visas ert företags internationella bankkontonummer (IBAN) enligt företagsinställningarna.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring