Header
Leverantörskreditfakturor

I Fribok Administration kan du skapa leverantörskreditfakturor, en leverantörskreditfaktura är en minusfaktura som skapar ett avdrag på en redan existerande leverantörsfaktura.

Tryck på knappen "Skapa ny leverantörskreditfaktura" för att registrera en ny leverantörskreditfaktura. Markera en leverantörskreditfaktura och tryck på knappen "Ändra vald leverantörskreditfaktura" eller dubbelklicka på en leverantörskreditfaktura för att ändra en leverantörskreditfaktura. Markera en leverantörskreditfaktura och tryck på knappen "Skapa kopia av leverantörskreditfaktura" för att kopiera en leverantörskreditfaktura med all data som finns sparad för denna. Du tar bort en leverantörskreditfaktura genom att markera leverantörskreditfakturan i listan över leverantörskreditfakturor och trycka på knappen "Radera valda leverantörskreditfakturor".

Du skriver ut en leverantörskreditfakturalista genom att trycka på knappen "Skriv ut leverantörskreditfakturor" och sedan välja "leverantörskreditfakturalista".

Följande fält finns i listan över leverantörskreditfakturor:


Fakturanr
Här visas ett unikt internt löpnummer för att identifiera en leverantörskreditfaktura.

Krediterar
Här visas ett internt löpnummer på den leverantörsfaktura som blir krediterad av leverantörskreditfakturan.

Leverantörsnummer
Här visas leverantörsnumret för den leverantör som har skapat och utfärdat leverantörskreditfakturan.

Leverantörsnamn
Här visas leverantörens företagsnamn.

Fakturadatum
Här visas datumet då leverantörskreditfakturan skapades och utfärdades av leverantören.

Förfallodatum
Här visas datumet då leverantörskreditfakturan förfaller till betalning.

Nettosumma
Här visas leverantörskreditfakturans totala monetära värde exklusive moms i efterföljande angiven valuta.

Valuta
Här visas leverantörskreditfakturans valuta.

Totalsumma
Här visas leverantörskreditfakturans totala monetära värde inklusive moms i framförvarande angiven valuta.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring