Header
Radera offerter

Du tar bort en offert genom att du markerar önskad offert i listan över offerter och trycker på knappen "Radera valda offerter". Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera" och du kan därmed ångra din innan offerten raderas.

Du bör inte ta bort offerter mitt i nummerserien eftersom nummerserien då blir bruten, vilket leder till brister i fullständighet. Du kan däremot ta bort den sista offerten i nummerserien.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring