Header
Skapa leverantörskreditfaktura från leverantörsfaktura

Du skapar en leverantörskreditfaktura från en leverantörsfaktura genom att markera en leverantörsfaktura i listan över leverantörsfakturor och trycka på knappen "Skapa leverantörskreditfaktura för vald leverantörsfaktura".

Fönstret "Ändra leverantörskreditfaktura" poppar upp och du kan ändra i leverantörskreditfakturan eller spara leverantörskreditfakturan så som den har hämtats från leverantörsfakturan. Se "Ändra leverantörskreditfaktura" för mer information om hur du ska ändra i en leverantörskreditfaktura.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring