Header
Ingående balans

I det här formuläret skriver du in eller överför ingående balanser för det aktiva bokföringsåret från det föregående bokföringsårets utgående balanser.

Om du skriver in bokföringsårets ingående balanser manuellt kan du använda föregående bokföringsårs balansräkning och dess utgående balanser som grund. Om du väljer att automatiskt föra över föregående bokföringsårs utgående balanser till aktivt bokföringsårs ingående balanser så är det viktigt att du kontrollerar de ingående balanserna mot föregående bokföringsårs utgående balanser i föregående bokföringsårs balansräkning.

Du registerar ingående balanser för att alla bokföringsår skall vara länkade till varandra. Du skriver in de ingående balanserna för respektive konto med ett postivt belopp om den utgående balansen har ett debetsaldo, det vill säga har ett positivt saldo, och med ett negativt belopp om den utgående balansen har ett kreditsaldo, det vill säga har ett negativt saldo.

Summafältet i formulärets fot summerar alla ingående balanser och den här summan skall vara noll om du har gjort rätt. Du trycker på knappen "Spara" för att spara era noterade ingående balanser.

Om du automatiskt vill föra över föregående bokföringsårs utgående balanser till aktivt bokföringsårs ingående balanser skall du trycka på knappen "Överför UB till IB".

Om du vill skriva ut ingående balanser för aktivt bokföringsår trycker ni på knappen "Skriv ut".

Följande fält finns i formuläret ingående balans:


Konto
Här listas alla konton med nummer mellan 1000 och 2999 enligt vald kontoplan för aktivt bokföringsår. Kontonumret identifierar varje konto och talar även om huruvida det är ett tillgångs- eller skuldkonto.

Beskrivning
Här visas en text som beskriver kontot och mer specifikt anger vilka affärshändelser som skall bokföras på kontot.

Ingående balans
Här skriver du in positiva eller negativa belopp för varje konto beroende på om deras utgående balans har ett positivt (Debetsaldo) eller negativt (Kreditsaldo) saldo.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring