Header
Ändra projekt

I det här formuläret kan du ändra uppgifterna i ett redan skapat projekt. Du ändrar uppgifterna genom att ersätta texten i ifyllda fält eller genom att skriva in text i tomma fält.

Följande fält finns när du ska ändra uppgifter i ett projekt:


Nummer
Här skriver du in ett unikt nummer för att kunna identifiera ett projekt.

Namn
Här skriver du in projektets namn.

Beskrivning
Här skriver du in en längre beskrivning av projektet.

Avslutat
Du kryssar i den här rutan om projektet har avslutats och anger datumet för projektets avslutande.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring