Header
Skapa inleverans

I det här formuläret registrerar du nya inleveranser. En inleverans görs då en leverantörsfaktura saknas för de inlevererade produkterna. Du tar bort produktrader genom att markera produktraden och trycka på knappen "Del" på tangentbordet.

Följande flikar och fält finns när du skall registrera en ny inleverans:


Nummer
Här uppräknas ett unikt nummer enligt en sekventiell nummerserie för att kunna identifiera en inleverans.

Datum
Här skriver du in eller väljer ett datum för inleveransen. Du kan välja datum genom att trycka på "Kalendern" och däri välja månad, år och dag. Du kan också stega din upp en dag genom att trycka på "pil upp" och stega din ner en dag genom att trycka på knappen "pil ned".

Text
Här skriver du in en text för att beskriva inleveransen.

Produktnr
Här skriver du in eller väljer en produkt från uppslagskolumnen.

Beskrivning
Här visas produktens beskrivning enligt vald produkt från produktregistret.

Antal
Här skriver du in antalet enheter för produkten som har levererats till ert lager.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring