Header
Kreditfakturalista

Den här rapporten listar alla kreditfakturor för alla kunder eller en specifik kund under hela perioden eller mellan två datum.

När du ska skriva ut kreditfakturalistan kan du välja om du vill skriva ut alla kreditfakturor för alla kunder genom att inte kryssa i någon av rutorna för kund eller datum, eller för en specifik kund och/eller mellan ett start- och slutdatum för kreditfakturadatum. Kreditfakturalistan filtreras sedan enligt era val.

Följande fält finns i den här rapporten:


Kreditfaktura nr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad kreditfaktura.

Kund nr
Här visas kundnumret för den kund som kreditfakturan är skapad för.

Kundnamn
Här visas kundens företagsnamn eller personnamn.

Krediterar
Här visas fakturanumret på den kundfaktura som har blivit krediterad av den här kreditfakturan.

Valuta
Här visas kreditfakturans valuta.

Datum
Här visas datumet då kreditfakturan skapades och utfärdades.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i kreditfakturan och som finns upplagda i produktregistret. Saknas ett produktnummer beror det på att produkten inte finns upplagd i produktregistret.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning enligt kreditfakturan.

Enhetspris
Här visas produktens försäljningspris per enhet exklusive moms angivet i kreditfakturans valuta.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som ingår i kreditfakturan.

Rabatt
Här visas rabatten i procent för produkten enligt kreditfakturan.

Radsumma
Här visas produktradens totala monetära värde exklusive moms angivet i kreditfakturans valuta. Radsumma beräknas på enhetspris, antal och rabatt för produkten.

Fakturasumma
Här visas kreditfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i kreditfakturans valuta.

Varav moms
Här visas kreditfakturans totala monetära värde för mervärdesskatt angivet i kreditfakturans valuta.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring