Header
Leverantörsfakturor

I Fribok Administration kan du skapa leverantörsfakturor, en leverantörsfaktura specifierar vilka produkter och tjänster som har levererats eller utförts av leverantören och utgör underlag för ert företags betalning.

Leverantörsfakturor listas under tre flikar "Alla", "Obetalda" och "Förfallna". Under fliken "Alla" visas alla leverantörsfakturor, under fliken "Obetalda" visas de leverantörsfakturor som inte har blivit betalda av ert företag och under fliken "Förfallna" visas obetalda leverantörsfakturor där förfallodatum har passerats av dagens datum.

Tryck på knappen "Skapa ny leverantörsfaktura" för att registrera en ny leverantörsfaktura. Markera en leverantörsfaktura och tryck på knappen "Ändra vald leverantörsfaktura" eller dubbelklicka på en leverantörsfaktura för att ändra en leverantörsfaktura. Markera en leverantörsfaktura och tryck på knappen "Skapa kopia av leverantörsfaktura" för att kopiera en leverantörsfaktura med all data som finns sparad för denna. Du tar bort en leverantörsfaktura genom att markera leverantörsfakturan i listan över leverantörsfakturor och trycka på knappen "Radera valda leverantörsfakturor".

Du skriver ut en leverantörsfakturalista genom att trycka på knappen "Skriv ut leverantörsfakturor" och sedan välja "leverantörsfakturalista".

Följande fält finns i listan över leverantörsfakturor:


Fakturanr
Här visas ett unikt internt löpnummer för att identifiera en leverantörsfaktura.

OCR/Referens nummer
Här skriver du in OCR-numret eller fakturanumret på leverantörsfakturan.

Leverantörsnummer
Här visas leverantörsnumret för den leverantör som har skapat och utfärdat leverantörsfakturan.

Leverantörsnamn
Här visas leverantörens företagsnamn.

Fakturadatum
Här visas datumet då leverantörsfakturan skapades och utfärdades av leverantören.

Förfallodatum
Här visas datumet då leverantörsfakturan förfaller till betalning.

Nettosumma
Här visas leverantörsfakturans totala monetära värde exklusive moms i efterföljande angiven valuta.

Valuta
Här visas leverantörsfakturans valuta.

Totalsumma
Här visas leverantörsfakturans totala monetära värde inklusive moms i framförvarande angiven valuta.

Saldo
Här visas leverantörsfakturans kvarvarande saldo i framförvarande angiven valuta när utbetalningar och krediteringar har dragits av från totalsumma.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring