Header
Förenklat årsbokslut

Den här rapporten summerar bokförda belopp per rapportkod för valt start- och slutdatum. Det förenklade årsbokslutet kan upprättas av enskilda näringsidkare som kan klassificeras som K1-bolag enligt bokföringsnämndens allmänna råd om K1-bolag och som följer redovisningsråden i det här allmänna rådet.

Det förenklade årsbokslutet består av både en balansräkning och en resultaträkning.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring