Header
Importera verifikationer från Excel

Du kan importera en eller flera verifikationer från en Excel-fil. Varje verifikation avgränsas av ett nummer (verifikationsnumret), du kan exportera verifikationer till Excel för att se hur Excel-filen skall se ut.

Du måste ha lagt upp de kontonummer som finns med i Excel-filen i din aktiva kontoplan i "Ändra kontoplan för aktivt år".


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring