Header
Ändra företag

I det här formuläret kan du ändra företagsuppgifterna för ett redan skapat företag. Du ändrar information i fälten genom att ersätta texten i fält med ny text eller genom att skriva in ny text i fält som är tomma.

Följande flikar och fält finns när du ska ändra uppgifter för företag:


Grunduppgifter
Företagsnamn
Här skriver du in ert företagsnamn.

Säte
Här skriver du in orten för företagets säte.

Organisationsnummer
Här skriver du in företagets organisationsnummer.

Momsregistreringsnummer
Här skriver du in företagets momsregistreringsnummer, är det samma som VAT-nummer.

Logotyp
Här väljer du en logotyp som visas i övre vänstra hörnet på affärsmässiga dokument såsom offert eller faktura.

Dröjsmålsränta i %
Här skriver du in företagets dröjsmålsränta i procent.

Påminnelseavgift
Här skriver du in den påminnelsavgift som ska debiteras kunden när du skickar ut betalningspåminnelser.

Betalningsvillkor
Här väljer du betalningsvillkor för företaget, det vill säga standardvärde för betalningsvillkor. Du kan lägga till, ändra och ta bort betalningsvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för betalningsvillkor. När du väljer ändra eller ta bort så avses det betalningsvillkor som visas i textrutan.

Leveransvillkor
Här väljer du leveransvillkor för företaget, det vill säga standardvärde för leveransvillkor. Du kan lägga till, ändra och ta bort leveransvillkor med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveransvillkor. När du väljer ändra eller ta bort så avses det leveransvillkor som visas i textrutan.

Leveranssätt
Här väljer du leveranssätt för företaget, det vill säga standardvärde för leveranssätt. Du kan lägga till, ändra och ta bort leveranssätt med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för leveranssätt. När du väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Redovisningsvaluta
Här skriver du in företagets redovisningsvaluta.

Beräknad leveranstid
Här skriver du in ett standardvärde för beräknad leveranstid av era produkter till era kunder.

Volymenhet
Här skriver du in vilken volymenhet du vill använda din av och ange produkternas volym i.

Viktenhet
Här skriver du in vilken viktenhet du vill använda din av och ange produkternas vikt i.

Standardenhet
Här skriver du in vilken standardenhet du skall ha för företaget och dess produkter. Du kan lägga till, ändra och ta bort enheter med hjälp av knappen längst till höger om textfältet för standardenhet. När du väljer ändra eller ta bort så avses det leveranssätt som visas i textrutan.

Innehar F-skattebevis
Den här rutan skall vara ikryssad om företaget innehar F-skattebevis, i annat fall lämnas rutan tom.

Adresser
Adress
Namn
Här skriver du in namnet för företagets postadress.

Adressfält
Här skriver du in företagets postadress.

Adressfält2
Här skriver du in företagets andra postadress.

Postnummer
Här skriver du in företagets postnummer.

Postort
Här skriver du in företagets postort.

Land
Här skriver du in landet för företagets postadress.

Leveransadress
Namn
Här skriver du in namnet för företagets leveransadress.

Adressfält
Här skriver du in företagets postadress för inleverans.

Adressfält2
Här skriver du in företagets andra postadress för inleverans.

Postnummer
Här skriver du in företagets postnummer för inleverans.

Postort
Här skriver du in företagets postort för inleverans.

Land
Här skriver du in landet för företagets leveransadress.

Använd adress som leveransadress
Checka i den här rutan för att låta leveransadressen vara densamma som adressen.

Övriga uppgifter
Kontaktperson
Här skriver du in ert företagets kontaktperson.

Telefon
Här skriver du in företagets telefonnummer.

Telefon2
Här skriver du in företagets andra telefonnummer.

Fax
Här skriver du in företagets faxnummer.

E-post
Här skriver du in företagets e-post adress.

Hemsida
Här skriver du in adressen till företagets hemsida.

SMTP-server
Här skriver du in adressen till servern för utgående e-post. Du måste ange den här adressen för att kunna skicka pdf-dokument direkt via e-post till kunden eller leverantören.

Bank
Här skriver du in företagets bank, vilket främst är intressant vid utlandsfakturering.

Bankgiro
Här skriver du in företagets bankgironummer.

Plusgiro
Här skriver du in företagets plusgironummer.

BIC
Här skriver du in företagets BIC-nummer (Bankidentifieringskod) som används av kunder i andra EU-länder vid betalning, angivande av detta nummer snabbar upp betalningsprocessen.

IBAN
Här skriver du in företagets IBAN-nummer (Internationellt bankkontonummer) som används av kunder i andra EU-länder vid betalning, angivande av detta nummer snabbar upp betalningsprocessen.

Stäng av öresavrundning
Kryssa i den här rutan om du vill inaktivera öresavrundning på kundfakturor och kreditfakturor.

Redovisningsperiod för moms (Månader)
Här skriver du in det antal månader som varje momsredovisning skall omfatta. Det här är ett standardvärde för vilket startdatum och slutdatum som skall sättas när momrapporten skrivs ut.

Standardtexter
Dokument
Här väljer du ett dokument från uppslagskolumnen.

Text
Här skriver du in en standardtext för ovan valt dokument.

Konton
Kundfordran
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av kundfordran.

Inbetalning
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av inbetalning.

Utbetalning
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av utbetalning.

Kontant
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av kontantförsäljning.

Leverantörsskuld
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av leverantörsskuld.

Moms 1
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av momskod 1.

Moms 2
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av momskod 2.

Moms 3
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av momskod 3.

Försäljning
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av försäljning.

Inköp
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av inköp.

Valutakursvinst
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av valutakursvinst.

Valutakursförlust
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av valutakursförlust.

Öresavrundning
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av öresavrundning.

Ränteintäkt
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av ränteintäkt.

Ingående moms
Här kan du välja eller skriva in ett standardkonto för bokföring av ingående moms.

Moms
Momskod 1
Här visas procentuell moms för momskod 1 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra den här momssatsen.

Momskod 2
Här visas procentuell moms för momskod 2 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra den här momssatsen.

Momskod 3
Här visas procentuell moms för momskod 3 hämtat från företagsinställningarna, du kan ändra den här momssatsen.

Löpnummer
Här kan du skriva in eller välja startnummer för olika typer av dokument, du kan stega din upp med en enhet med hjälp av pil upp och stega din ned en enhet med hjälp av pil ned.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring