Header
Inleveranslista

Den här rapporten listar alla inleveranser för alla produkter eller en specifik produkt under hela perioden eller mellan två datum.

När du ska skriva ut inleveranslistan kan du välja om du vill skriva ut alla inleveranser, du kan också välja att skriva ut inleveranslistan för en specifik produkt och/eller mellan ett start- och slutdatum för inleveransdatum. Inleveranslistan filtreras sedan enligt era val.

Följande fält finns i den här rapporten:


Inleveransnr
Här visas ett unikt nummer för varje registrerad inleverans.

Text
Här visas en beskrivande text för inleveransen.

Datum
Här visas datumet då inleveransen gjordes till ert företag.

Produkt nr
Här visas ett unikt nummer för de produkter som ingår i inleveransen.

Beskrivning
Här visas produktens namn eller beskrivning.

Antal
Här visas antalet enheter av produkten som har leverarats in till ert företag.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring