Header
Export av verifikationer

Du kan exportera enbart era verifikationer i det standardiserade SIE4-formatet. När du exporterar verifikationer sparas projekt, resultatenheter, kontoplan och alla verifikationer för aktivt bokföringsår i din skapade SIE4 fil. Den här filen kan sedan importeras i Fribok Administration eller i andra bokföringsprogram.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring