Header
Öppna bokföringsår

Du öppnar ett bokföringsår genom att du markerar önskat bokföringsår i listan över bokföringsår och trycker på knappen "Öppna".

När du har öppnat ett bokföringsår så blir det här bokföringsåret aktivt och det syns vilket bokföringsår som är aktivt på statusraden längst ner eller genom att en bock finns ikryssad i checkrutan framför bokföringsåret i listan över bokföringsår.

När du sedan börjar arbeta i programmet så sparas allt arbete du gör för det aktiva bokföringsåret och företaget.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring