Header
Leverantörsskuld

Den här rapporten listar alla obetalda (ej slutbetlda) leverantörsfakturor vid ett av ert valt reskontradatum eller slutdatum.

När du skriver ut den här rapporten skriver du in eller väljer ett reskontradatum för att få fram aktuell leverantörsskuld vid denna tidpunkt och alla icke slutbetalda leverantörsfakturor som ingår i det här totalbeloppet för leverantörsskuld. Den här rapporten är ett utmärkt underlag för avstämning av konton för leverantörsskuld i bokföringen.

Följande fält finns i den här rapporten:


Faktura nr
Här visas ett unikt internt löpnummer för varje registrerad leverantörsfaktura.

Leverantörsnr
Här visas leverantörsnumret för den leverantör som har skapat leverantörsfakturan.

Leverantörsnamn
Här visas leverantörens företagsnamn.

Datum
Här visas datumet då leverantörsfakturan skapades och utfärdades av leverantören.

Fakturabelopp
Här visas leverantörsfakturans totala monetära värde inklusive moms angivet i leverantörsfakturans valuta.

Saldo
Här visas kvarvarande saldo för leverantörsfakturan i leverantörsfakturans valuta vid reskontradatum. Saldot beräknas som "Fakturabelopp" minus summan av krediteringar och utbetalningar av leverantörsfakturan.

Valuta
Här visas leverantörsfakturans valuta.

Leverantörsskuld
Här visas leverantörsfakturans saldo angivet i redovisningsvalutan vid reskontradatum.

Summa leverantörsskuld
Här visas total leverantörsskuld vid reskontradatum, beräknas som summan av "Leverantörsskuld" för alla listade leverantörsfakturor i rapporten.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring