Header
Inventeringsunderlag

Den här rapporten listar alla produkter som är ikryssade som lagervaror utom paketprodukter med information om aktuellt lagerantal vid ett av ert valt slutdatum.

När du skriver ut den här rapporten skriver du in eller väljer ett slutdatum för att få aktuellt lagerantal vid valt slutdatum för alla lagervaror utom paketprodukter. Den här rapporten används som underlag för fysisk inventering av lagret.

Följande fält finns i den här rapporten:


Produktnr
Här visas ett unikt nummer för varje produkt som listas i inventeringsunderlaget.

Beskrivning
Här visas en beskrivning av produkten eller produktens benämning.

Utgått
Här visas huruvida produkten har utgått ur sortimentet eller ej, en bock visar på att produkten har utgått ur sortimentet.

Lagerantal
Här visas antalet enheter av produkten som finns i lager vid valt slutdatum.

Enhet
Här visas produktens enhet, det vill säga vad som skall beräknas för produkten vid inventeringen. Senaste inpris är angivet i redovisningsvalutan.

Inventerat antal
Här visas en ruta där du själva kan skriva in inventerat antal enheter för produkten vid din fysiska inventering av lagret.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring