Header
Importera produkter (XML)

Du kan importera produkter i XML-format från en XML-fil som skapats från exempelvis en E-butik som stödjer vårt format för XML-filer eller från en XML-fil som skapats i våra program.

De produkter som importeras i Fribok Administration uppdaterar redan registrerade produkter eller läggs till som nya produkter.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring