Header
Skapa leverantörsfaktura från inköpsordrar

Du skapar en leverantörsfaktura från en eller flera inköpsordrar genom att markera en eller flera inköpsordrar i listan över inköpsordrar och trycka på knappen "Skapa leverantörsfaktura för valda inköpsordrar". Fönstret "Ändra leverantörsfaktura" poppar upp och du kan ändra i leverantörsfakturan eller spara leverantörsfakturan så som den har hämtats från inköpsordrarna. Se "Ändra leverantörsfaktura" för mer information om hur du ska ändra i en leverantörsfaktura.

Om du skapar en leverantörsfaktura automatiskt från flera inköpsordrar måste dessa inköpsordrar vara till samma leverantör, du kan sortera kolumnen för leverantörsnummer eller leverantörsnamn genom att klicka på kolumnetiketten för leverantörsnummer eller leverantörsnamn.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring