Header
Skapa inköpsorder från ordrar

Du skapar en inköpsorder från en eller flera ordrar genom att markera en eller flera ordrar i listan över ordrar och trycka på knappen "Skapa inköpsorder för valda ordrar". Fönstret "Ändra inköpsorder" poppar upp och du kan ändra i inköpsordern eller spara inköpsordern så som den har hämtats från ordrarna.

Se "Ändra inköpsorder" för mer information om hur du ska ändra i en inköpsorder. Du måste välja en leverantör i den inköpsorder som har skapats från en eller flera ordrar.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring