Header
Skapa projekt

I det här formuläret fyller du i uppgifter om ett nyskapat projekt, du fyller i precis så mycket information som du vill, nödvändigt är dock projektets nummer och namn.

Följande fält finns när du ska skapa ett nytt projekt:


Nummer
Här skriver du in ett unikt nummer för att kunna identifiera ett projekt.

Namn
Här skriver du in projektets namn.

Beskrivning
Här skriver du in en längre beskrivning av projektet.

Projektet är avslutat
Du kryssar i den här rutan om projektet har avslutats och anger datumet för projektets avslutande.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring