Header
Radera kundfakturor

Du tar bort en kundfaktura genom att du markerar önskad kundfaktura i listan över kundfakturor och trycker på knappen "Radera valda kundfakturor". Du får ett varningsmeddelande när du trycker på knappen "Radera" och du kan därmed ångra din innan kundfakturan raderas.

Du bör inte ta bort kundfakturor mitt i nummerserien eftersom nummerserien då blir bruten, vilket leder till brister i fullständighet. Du bör inte heller ta bort kundfakturor som har blivit bokförda. Du kan däremot ta bort den sista icke bokförda kundfakturan i nummerserien.


Copyright 2006-©-Fribok Bokföring